Prezentare generală

Modulul SISTEM CENTRAL permite configurarea entitatilor de baza necesare functionarii sistemului ISIS.net, oferind in acelasi timp si un mecanism flexibil de definire a drepturilor de acces ale utilizatorilor.

Modulul SISTEM CENTRAL permite configurarea entitatilor de baza necesare functionarii sistemului ISIS.net, oferind in acelasi timp si un mecanism flexibil de definire a drepturilor de acces ale utilizatorilor.

SISTEM CENTRAL asigura mecanismul de securitate si protectie pentru toate aplicatiile din cadrul ISIS.net.

SISTEM CENTRAL permite definirea structurii organizatorice a companiei, administrarea operatorilor si grupurilor de operatori, precum si a drepturilor de acces ale acestora, oferind un mecanism eficient pentru protectia, confidentialitatea si securitatea datelor.

Modulul include si definirea parametrilor specifici companiei (sigla, valuta de referinta, numarul de zecimale care sa apara in rapoarte, daca organizatia inregistreaza sau nu elemente de buget, etc.). Tot aici se definesc si notificarile automate pe care sistemul sa le genereze la aparitia anumitor evenimente in sistem.

Sistemul permite definirea unitatilor, a tipurilor de unitati din cadrul companiei si a relatiilor de subordonare dintre acestea, oferind astfel posibilitatea administrarii unei structuri organizatorice complexe. Pornind de la aceasta schema generala, utilizatorul poate defini structuri mai mici care sa contina doar unitatile de interes pentru un anumit departament.

SISTEM CENTRAL ofera o mare flexibilitate in ceea ce priveste protejarea datelor din ISIS .net, stabilindu-se in mod precis utilizatorii care au dreptul sa vizualizeze si/sau sa gestioneze diferite informatii.

Drepturile de acces asupra informatiilor din sistem pot fi definite atat la nivel de operator cat si la nivel de grup de operatori. Acestea sunt generate sub forma unor masti, care specifica posibilitatea de efectuare a unor operatii, de catre un operator, la o unitate, asupra unei categorii de informatii. Protectia prin mastile de drepturi asigura accesul controlat in sistem, indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului.

Una din facilitatile modulului este aceea ca administratorul sistemului poate defini diferite nivele de protectie, precum si noi drepturi specifice unitatilor din structura organizatorica si entitatilor din sistem. Drepturile se pot acorda cumulat, pe mai multe entitati la un numar variabil de unitati odata.

SISTEM CENTRAL este folosit in faza configurarii si initializarii sistemului, in vederea configurarii structurii organizatorice si a definirii operatorilor si a drepturilor lor de acces.

Mecanisme de configurare si protectie pentru toate modulele ISIS.net

Introducerea si gestionarea unitatilor

 • La instalarea sistemului exista in baza de date cateva tipuri de unitati predefinite (companie, filiala, gestiune, sectie de productie), la care se pot adauga noi tipuri de unitati, conform specificului fiecarei companii, utilizand facilitatile oferite de catre nomenclatorul de tipuri de unitati.
 • Unitatile sunt organizate in ierarhii arborescente numite structuri. La momentul instalarii ISIS .net exista trei structuri predefinite: structura organizatorica, pe centre de cost/profit si cea comerciala, utilizatorul avand posibilitatea sa defineasca si alte tipuri de structuri.
 • La nivelul fiecarei structuri se definesc tipurile de unitati care pot face parte din structura respectiva si regulile de subordonare intre acestea, stabilindu-se astfel ierarhia unitatilor in cadrul structurii respective.
 • Unitatilor existente in sistem li se pot modifica numele si adauga tipuri compatibile cu cele anterioare pentru acea unitate.
 • Unitatilor li se poate stabili ordinea de afisare in cadrul unei anumite structuri.

Operatori. Definirea si verificarea drepturilor de acces

 • Modulul permite adaugarea operatorilor si definirea grupurilor de operatori, precum si posibilitatea vizualizarii drepturilor unui anumit operator, sau invers, a operatorilor care au drepturi pe un anumit modul.
 • Drepturile de acces se definesc pentru un anumit operator/grup de operatori, pe una sau mai multe unitati, pe unul sau mai multe module, pana la nivel de operatie din cadrul modulului.
 • Verificarea accesului utilizatorilor la datele stocate in sistemul ISIS .net se face la doua nivele:
 • Verificarea accesului la un anumit modul ISIS .net
 • Verificarea drepturilor de efectuare a unei anumite operatii in cadrul unui modul ISIS .net.
 • Modulul asigura si un istoric al acordarii, stergerii, modificarii drepturilor in sistem de catre operator.

Facilitatile de verificare a drepturilor de acces sunt inglobate intr-o componenta care este interogata de orice modul din cadrul ISIS .net, in momentul in care utilizatorul intentioneaza sa efectueze o anumita operatie.

Componenta unica implementeaza si:

 • Gestionarea conexiunilor la baza de date
 • Verificarea licentelor de acces si a numarului de utilizari simultane ale fiecarui modul
 • Setarea informatiilor de configurare specifice fiecarui modul, selectarea companiei curente si setarea parametrilor de lucru specifici acesteia

Selectia de unitati

 • Modulul implementeaza un mecanism flexibil si unitar de selectie de unitati, folosit de ca tre toate celelalte module ISIS .net.
 • Selectia este prezentata sub forma arborescenta in care se regasesc unitatile de un anumit tip dintr-o anumita structura, la un moment dat.

Configurarea companiei

 • Modulul ofera suport pentru configurarea parametrilor generali de functionare ai ISIS.net: valuta de referinta, facilitatea de tiparire din sistem a diverselor documente, numarul de zecimale care sa apara in rapoarte, daca organizatia inregistreaza elemente de buget sau nu, notificarile automate pe care sa le emita sistemul la aparitia anumitor evenimente, etc.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Modulul SISTEM CENTRAL este parte integranta a ISIS .net si asigura administrarea entitatilor primare care sunt accesate de orice alt modul ISIS .net.
 • Prin intermediul SISTEMULUI CENTRAL se realizeaza setarea unitatilor de lucru si gestionarea accesului operatorilor in toate celelalte module ISIS .net.
 • Toate modulelele ISIS .net utilizeaza pagina de selectie unitati oferita de SISTEM CENTRAL, configurata dinamic in functie de modulul din care este apelata: sistemul de PERSONAL-SALARIZARE foloseste numai unitati din structura pe locuri de munca, in timp ce modulele comerciale (APROVIZIONARE, DESFACERE, STOCURI, PLATI-INCASARI) folosesc doar unitati descrise in structura comerciala.