Prezentare generală

Modulul INTRETINERE-REPARATII ofera suportul necesar pentru administrarea operatiunilor specifice intretinerii si repararii mijloacelor fixe, permitand inregistrarea si monitorizarea cheltuielilor efectuate in acest scop. Sistemul este destinat, de asemenea, sustinerii activitatii unitatilor auxiliare in vederea evidentierii si evaluarii serviciilor pe care acestea le furnizeaza productiei de baza: executarea si remedierea pieselor de schimb, S.D.V.-urilor si matritelor, repararea motoarelor electrice.

Sistemul este destinat preluarii si prelucrarii datelor pentru o gama larga de activitati: intretinere cladiri, intretinere si reparare utilaje, intretinere si reparare mijloace de transport, executie si remediere piese de schimb, executie si remediere S.D.V.-uri, executie si remediere matrite, reparare motoare electrice, servicii pentru terti, modernizare de utilaje si piese.

Sistemul permite calculul productiei neterminate la sfarsitul fiecarei perioade de lucru, pentru acele comenzi care sunt in curs de executie. Pentru asimilarea modului diferit de calcul al productiei neterminate de la o unitate la alta, sistemul ofera un grad ridicat de parametrizare.

Datele inregistrate in cadrul sistemului prin intermediul documentelor sunt preluate in cadrul contabilitatii de gestiune si servesc la decontarea prestatiilor dintre unitati si la inregistrarea productiei neterminate la sfarsitul perioadei de lucru.

De asemenea, datele privind activitatea de intretinere-reparatii constituie un element important in cadrul analizei de structura a costului de productie.

La inregistrarea oricarui tip de document sunt puse la dispozitie ferestre de cautare care contin informatii suplimentare necesare in momentul completarii documentului : denumirea unitatii beneficiare interne sau externe, denumirea mijlocului fix, numele salariatului, denumirea articolului care se executa. Aceste ferestre ofera posibilitatea regasirii informatiei dorite doar prin tastarea unui prefix sau setarea unor caracteristici.

Sistemul furnizeaza date utile cu privire la cheltuielile de intretinere-reparatii efectuate pentru un utilaj, totalul cheltuielilor efectuate pentru un tip de reparatie sau activitate, totalul cheltuielilor de intretinere-reparatie pentru un beneficiar, cheltuielile cu materialele pentru tipuri de articole pentru fiecare comanda.

Informatiile furnizate de sistem servesc ca suport in cadrul unui proces decizional privind inlocuirea mijloacelor fixe. Pot fi identificate utilajele care necesita lunar un volum prea mare de cheltuieli cu reparatiile, in comparatie cu randamentul lor si atunci se poate lua decizia inlocuirii acestora cu altele noi.

Sistemul INTRETINERE-REPARATII ofera suportul necesar evidentierii cheltuielilor cu intretinerea si repararea utilajelor in cadrul costului de productie.

Sistemul ofera o gama larga de facilitati

 • Gestionarea nomenclatoarelor.
 • Introducerea si prelucrarea documentelor specifice activitatilor de intretinere-reparatii si executie-remediere.
 • Specificarea, la initializarea sistemului, pentru fiecare unitate prestatoare de servicii, a productiei neterminate pentru comenzile in curs de executie, lansate anterior lunii din care incepe introducerea datelor.
 • Specificarea coeficientului de regie utilizat in calculul cheltuielilor de regie.
 • Generarea rapoartelor disponibile pentru fiecare unitate prestatoare de servicii, in scopul urmaririi si raportarii tuturor cheltuielilor care se efectueaza pentru o comanda, cat si in scopul raportarii productiei neterminate pentru comenzile in curs de executie.
 • Calcularea cheltuielilor materiale si a celor cu salariile directe aferente fiecarei comenzi.
 • Evidentierea distincta a cheltuielilor directe si a celor indirecte, in vederea calcularii coeficientului de regie.
 • Evidentierea cheltuielilor cu materialele pe tipuri de articole, comenzi, unitati beneficiare si tipuri de activitati.
 • Calcularea costului total al unei lucrari finalizate si receptionate de beneficiar.
 • Calcularea automata a productiei neterminate pentru o lucrare ce nu a fost finalizata in luna curenta.

Nomenclatoare si documente gestionate de sistem

 • Sistemul ofera suport pentru intretinerea urmatoarelor nomenclatoare: nomenclatorul tipurilor de reparatii, nomenclatorul tipurilor de activitati executate in cadrul unitatilor auxiliare, nomenclatorul comenzilor interne asociate tipurilor de activitati, nomenclatorul formatiilor de lucru.
 • In cadrul sistemului sunt gestionate urmatoarele documente: Act de predare in reparatie si de receptie a reparatiei, Comenzi lansate in executie, Manopera comenzilor lansate sau in curs de executie, Cheltuieli cu serviciile executate de alte unitati auxiliare, Proces verbal de receptie a remedierilor, Comenzi de reparatii motoare electrice.

Siguranta in exploatare

 • Pentru activitatea de executie-remediere piese de schimb, S.D.V.-uri si matrite sistemul nu permite lansarea unei comenzi deja lansate sau in curs de executie, evitandu-se astfel inconsistenta datelor introduse.
 • Introducerea manoperei, a cheltuielilor realizate de alte unitati auxiliare pentru o comanda, nu se poate face decat pentru comenzile lansate in sistem.
 • Predarea partiala sau totala a cantitatilor lansate dintr-o comanda nu se poate face decat pentru comenzile lansate sau in curs de executie; in acest caz, cantitatile predate trebuie sa fie mai mici decat cele lansate sau ramase de executat.

Avantajele oferite de sistem

 • Rapiditatea cu care este calculat costul total al unei lucrari in contextul introducerii unor date minimale.
 • Calculul automat al productiei neterminate, la sfarsitul unei perioade, pentru comenzile nefinalizate.
 • Calculul automat al cantitatii ramase de executat dintr-o comanda aflata in curs de executie pentru comenzile de executie-remediere piese de schimb, S.D.V.-uri si matrite.
 • Actualizarea automata a indicelui de terminare pentru comenzile de executie-remediere piese de schimb, S.D.V.-uri si matrite.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Cheltuielile materiale aferente fiecarei comenzi se preiau din documentele introduse prin modulul GESTIUNE STOCURI.
 • Utilajele care fac obiectul activitatii de reparatie sunt preluate din modulul MIJLOACE FIXE.
 • La predarea unei cantitati din cantitatea lansata dintr-o comanda se intocmesc bonuri de predare din modulul GESTIUNE STOCURI, in functie de acestea stabilindu-se daca comanda este inchisa sau nu.
 • Articolele care fac obiectul comenzilor de executie-remediere piese de schimb, S.D.V.-uri si matrite sunt preluate din nomenclatorul gestionat de modulul NOMENCLATOR ARTICOLE.