Prezentare generală

Modulul MIJLOACE FIXE este destinat asigurarii unei gestiuni eficiente a patrimoniului net, fiind utilizabil in orice domeniu pentru evidenta si calculele asupra mijloacelor fixe existente.

Modulul ofera suport pentru evidenta si gestiunea investitiilor in curs.

Componenta de raportare asigura modalitati variate de prezentare a informatiilor despre mijloace fixe, investitii in curs si parteneri de mijloace fixe.

Modulul MIJLOACE FIXE ofera suportul necesar gestiunii elementelor patrimoniale, in principal a mijloacelor fixe, mentinand informatii privind evidenta, caracteristicile si miscarile acestora.

Rapoartele referitoare la tranzactiile efectuate cu partenerii de mijloace fixe si la valorile care caracterizeaza fiecare mijloc fix, generate pe diverse criterii, ofera o imagine de ansamblu asupra mijloacelor fixe aflate in patrimoniul societatii comerciale.

Modulul MIJLOACE FIXE permite inregistrarea documentelor aferente operatiilor efectuate asupra mijloacelor fixe, precum si determinarea automata a valorilor ce caracterizeaza un mijloc fix: rata lunara de amortizare contabila si fiscala (acolo unde exista diferente intre amortizarea contabila si cea fiscala), in functie de regimul de amortizare, valoare de inventar, valoare amortizata, valoare ramasa, gradul de uzura, etc.

Inregistrarea mijloacelor fixe se poate realiza sub forma de investitii, ca mijloace fixe in curs de aprovizionare sau ca mijloace fixe in functiune, de la furnizori interni, realizate in regie sau prin import si de asemenea prin leasing.

La inchiderea unei perioade calendaristice, operatie efectuata dupa calculul amortizarii, se actualizeaza, pentru fiecare mijloc fix, valorile caracteristice si se initializeaza luna urmatoare.

Modulul genereaza automat facturi de intrare/iesire catre modulele PLATI si INCASARI din cadrul ISIS.net, in scopul introducerii ulterioare a documentelor de plata/incasare si a facturilor asociate.

La inregistrarea facturilor de mijloace fixe se pot specifica modalitatile de plata/incasare stabilite cu partenerii. Aceasta informatie este utilizata pentru a obtine evidenta platilor previzionate pentru mijloace fixe intr-o anumita perioada.

Modulul MIJLOACE FIXE este de asemenea integrat cu modulul CONTABILITATE GENERALA din cadrul ISIS.net, prin generarea automata la intrarea in evidenta a unui mijloc fix a conturilor asociate, in conformitate cu grupa de clasificare, si prin inregistrarea automata a tuturor tranzactiilor contabile referitoare la mijloace fixe (intrare in evidenta, modificari de valoare, iesire din evidenta, amortizare lunara, etc.) si documente de investitii in curs.

Accesul in sistem al unui operator este permis daca acestuia i s-au acordat drepturile necesare in SISTEM CENTRAL.

Modulul MIJLOACE FIXE ofera o imagine de ansamblu a elementelor patrimoniale din cadrul unei societati.

Evidenta si controlul mijloacelor fixe

 • Inregistrarea in evidenta a unui nou mijloc fix se realizeaza pe baza datelor din documentul ce sta la baza tranzactiei respective si in conformitate cu clasificarea din catalogul mijloacelor fixe. Pornind de la grupa din care face parte mijlocul fix se genereaza automat numarul de inventar si conturile asociate si se calculeaza valorile caracteristice.
 • Intrarea unui mijloc fix in evidenta poate fi diferita ca moment de timp de punerea sa in functiune. Punerea in functiune a unui mijloc fix se poate face dupa ce acesta a fost inregistrat ca investitie in curs, intr-o perioada contabila ulterioara perioadei in care s-a facut intrarea.
 • La intrarea unui mijloc fix in evidenta ca investitie in curs, un element foarte important il constituie obiectivul de investitii la care acesta se inregistreaza, obiectiv care este caracterizat in contabilitate printr-un analitic distinct al contului de investitii, stabilit in functie de grupa de investitii.
 • Un mijloc fix aflat in evidenta ca investitie in curs poate fi vandut sau poate fi modernizat, astfel incat punerea sa in functiune sa se faca la o valoare diferita de cea din momentul inregistrarii in sistem.
 • Modulul asigura evidenta si gestionarea documentelor de investitii in curs (interne sau din import) pe baza carora se pot efectua ulterior modernizari asupra mijloacelor fixe existente.
 • Operatiile efectuate asupra mijloacelor fixe se inregistreaza pe baza documentelor asociate, modificandu-se automat valorile caracteristice.
 • Exista posibilitatea de a inregistra completarile de valoare in doua etape, initial doar documentul de modernizare ca investitie in curs iar ulterior aceasta corectie se poate “preda” la mijlocul fix, ceea ce presupune modificarea valorii de inventar a mijlocului fix si inceperea amortizarii corectiei.
 • Mijloacele fixe se amortizeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune. Este permisa specificarea unui regim de amortizare fiscala diferit de regimul de amortizare contabila. Ratele lunare contabile si fiscale se calculeaza in functie de regimurile de amortizare stabilite pentru fiecare mijloc fix, in conformitate cu regimurile definite de catre Ministerul de Finante.
 • Rata lunara de amortizare se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare. Daca asupra mijloacelor fixe au fost efectuate modernizari, amortizarea valorii acestora (calculata pe durata ramasa pentru amortizarea mijlocului fix) se va regasi in rata de amortizare lunara.
 • Modulul permite inregistrarea operatiilor de reevaluare si calculeaza amortizarea rezervelor din reevaluare precum si valoarea amortizata utilizata, pentru acele societati care opteaza pentru constituirea rezervei reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare pe masura amortizarii.

Modalitati de vizualizare si modificare a informatiei

 • Fisa mijlocului fix prezinta informatii referitoare la documentul de intrare in evidenta al mijlocului fix si valorile caracteristice curente : valoare de inventar, rata lunara de amortizare, valoare amortizata, valoare ramasa, conturile asociate, stare etc.
 • Toate operatiile efectuate asupra unui mijloc fix din momentul inregistrarii lui impreuna cu documentele corespunzatoare pot fi vizualizate pentru orice mijloc fix in evidenta.
 • Modulul ofera diverse rapoarte privind situatia lunara a mijloacelor fixe, a tranzactiilor de mijloace fixe ce au avut loc intr-o perioada, situatia investitiilor in curs, a rezervelor din reevaluare si a partenerilor de mijloace fixe. De asemenea, pot fi vizualizate Notele de Intrare Receptie generate din sistem.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Facturile de intrare/iesire inregistrate prin modulul MIJLOACE FIXE sunt regasite automat in modulele PLATI si INCASARI.
 • Tranzactiile contabile asociate operatiilor de mijloace fixe si documentelor de investitii sunt generate automat si sunt accesibile in modulul CONTABILITATE GENERALA. Modificarea sau stergerea unei operatii de mijloace fixe sau document de investitii este automat reflectata asupra tranzactiilor contabile corespunzatoare.
 • Accesul in sistem este permis operatorilor inregistrati in SISTEM CENTRAL pentru care s-au acordat drepturile necesare.
 • Evidenta si gestionarea partenerilor de mijloace fixe (clienti si furnizori) se realizeaza in modulul INFORMATII PARTENERI.
 • Amortizarea contabila lunara a mijloacelor fixe este automat preluata in modulul CONTABILITATE DE GESTIUNE, daca gestiunile de mijloace fixe au fost asignate la un centru de cost.