Prezentare generală

Solutia informatica integrata ISIS.net asigura suportul necesar desfasurarii, conducerii si controlului tuturor proceselor economice care se desfasoara la nivelul unei organizatii, indiferent de profilul activitatii acesteia.

Oferta ISIS.net poate fi personalizata conform activitatii clientului, oferind servicii specifice gestiunii interne, solutii comerciale si de distributie, solutii de productie, de transporturi si de management al personalului.

ISIS .net a fost nominalizata ca finalista la Microsoft RAD Awards 2002, sectiunea “Best Use of Open Internet Technologies”.

ISIS .net este un sistem complex de tip ERP (Enterprise Resource Planning) care are capacitatea de a asigura informatizarea tuturor activitatilor unei organizatii, inclusiv a celor cu o structura ierarhica complexa.

Complexitatea solutiei informatice este transparenta utilizatorului, acesta avand acces la toate functionalitatile oferite folosind un simplu browser de Internet.

ISIS .net ofera atat servicii destinate gestionarii activitatilor interne ale beneficiarului (contabilitate, gestiune stocuri, personal-salarizare, etc.), cat si deschiderea comerciala spre piata virtuala oferita de Internet (site business-to-business de plasare si urmarire comenzi on-line), CRM (Customer Relationship Management).

ISIS .net este in deplina concordanta cu legislatia economica actuala si cu practicile locale de lucru, impunand efectuarea tuturor operatiilor economice si tranzactiilor comerciale in spiritul acestora.

Solutia poate fi accesibila, la acelasi nivel de complexitate si functionalitate, atat unui mic comerciant, care se poate conecta pe Internet si accesa serviciile dorite, cat si unei mari companii de productie sau de distributie, care isi desfasoara activitatea in mai multe locatii distribuite teritorial.

Datorita arhitecturii si tehnologiei pe care este construit, ISIS .net este deschis oricaror completari ulterioare, interconectarii cu structuri guvernamentale, bancare, vamale, si chiar realizarii de piete virtuale prin integrarea partenerilor intr-o platforma informationala de business comuna.

ISIS .net este un sistem complet internationalizat, fiind astfel accesibil oricarui tip de utilizator.

ISIS .net asigura continuitatea activitatilor organizatiei prin stocarea, arhivarea, prelucrarea si accesarea informatiilor pe perioade indelungate de timp.

Sistemul permite exportul datelor in diferite alte produse de calcul si analiza (Microsoft Excel, Microsoft Access, etc.), trimiterea datelor prin e-mail catre alte persoane/organizatii, in functie de necesitatile beneficiarului.

Platforma integrata ISIS .net contine o sectiune de configurare a sistemului informatic, o solutie de gestiune interna, solutia comerciala, solutia de productie, solutia de personal-salarizare si solutia pentru managementul transporturilor.

Servicii ISIS.net

Configurarea Sistemului

 • Se realizeaza folosind serviciul SISTEM CENTRAL, care permite maparea in sistemul informatic a structurii organizatorice a clientului, indiferent de numarul de locatii sau de pozitionarea lor geografica.
 • SISTEM CENTRAL realizeaza si implementarea politicilor de securitate si acces la diferitele functiuni ale sistemului prin definirea de operatori si grupuri de operatori si acordarea acestora de drepturi de acces la nivel de serviciu, functiune a unui serviciu si unitate de lucru.
 • Este serviciul de baza al sistemului, oferind suport pentru toate celelalte componente ale ISIS .net.

Gestiune Interna

INFORMATII PARTENERI

 • Permite caracterizarea complexa a partenerilor de afaceri (clienti si furnizori), gestionarea tuturor informatiilor de interes legate de acestia (conturi la banci, adrese, persoane de contact, sectoare de activitate, etc.), analizarea lor multidimensionala in functie de domeniul de activitate, segmentul de piata ocupat, zona teritoriala de interes, etc.
 • Serviciul ofera si functionalitati comerciale distinctive cum ar fi acordarea de reduceri pe baza de carduri de fidelitate, reduceri pe anumite articole sau grupe de articole pe anumite perioade de timp, etc.
 • Partenerii sunt mentinuti unici la nivelul intregului sistem, indiferent de distributia sa teritoriala.

NOMENCLATOR ARTICOLE

 • Permite caracterizarea complexa a produselor si serviciilor produse, comercializate sau folosite intern de beneficiar: informatii generale, informatii comerciale (preturi in diverse valute si pe diverse perioade de timp, reduceri, taxe, descriere comerciala, cod de bare, imagine, etc.) si informatii de productie (costuri de productie, etc.).
 • Articolele se definesc pe baza de atribute si valori de atribute, structura care permite specificarea deosebit de detaliata a caracteristicilor fiecarui articol.
 • Articolele sunt mentinute unice la nivelul intregului sistem, indiferent de distributia sa teritoriala.

GESTIUNEA STOCURILOR

 • Ofera suport atat pentru gestionarea stocurilor de produse (pe baza de diverse metode de gestiune FIFO, CMP), adaugarea de preturi, vizualizarea stocurilor de produse la diverse moment de timp, precum si suport pentru procesul de productie (bonuri de consum in productie, fise limita de consum, bonuri de predare, etc.)
 • Asigura actualizarea automata a stocurilor in functie de operatiunile efectuate din serviciile de aprovizionare si desfacere.

CONTABILITATE FINANCIARA SI DE GESTIUNERAPORTARE CONTABILA

 • Ofera suport complet pentru operatiile de contabilitate: definirea planului de conturi bazat pe o structura flexibila a contului in functie de specificul beneficiarului, scheme de contare automate, balante in diverse valute, analize manageriale pe centre de cost/profit si elemente bugetate, etc.
 • Asigura integrarea cu toate celelalte servicii ISIS .net, realizand contarea automata a tuturor tranzactiilor comerciale sau de gestiune.
 • Serviciul ofera un set de rapoarte specifice, care permit analizarea din diverse puncte de vedere a activitatii companiei. Rapoartele oficiale sunt furnizate in formatul impus de legislatia in domeniu.

MIJLOACE FIXE

 • Permite caracterizarea complexa a tuturor mijloacelor fixe de care dispune compania, inregistrarea operatiilor efectuate asupra acestora, analiza ratelor de amortizare; implementeaza diverse metode de amortizare (liniara, accelerata sau degresiva). Asigura functionarea in conformitate cu toate normele legale din domeniu (durate normate de serviciu, catalogul tipurilor de mijloace fixe, etc.).

Integrare ISIS .net

 • Solutia de gestiune interna este complet integrata in ISIS .net, oferind o platforma comuna pentru inregistrarea si urmarirea tuturor activitatilor comerciale, de productie sau de gestiune a companiei. In functie de necesitatile si specificul activitatii beneficiarului, sistemul de gestiune interna se completeaza cu solutia comerciala, de productie, de personal-salarizare sau de transporturi, formand platforma integrata de business ISIS .net.

Solutia Comerciala

CONTRACTE-COMENZI

 • Site-ul ISIS.net Portal ofera posibilitatea plasarii de comenzi on-line de catre clientii beneficiarului, expunand produsele comercializate impreuna cu toate caracteristicile lor. Comanda se propaga in sistemul comercial, putand fi gestionata si urmarita in continuare in serviciile de Desfacere respectiv Aprovizionare si Productie, permitand urmarirea realizarii contractelor si activitatii partenerilor.
 • ISIS.net ofera un modul deosebit de flexibil de management al contractelor, punand la dispozitia utilizatorilor biblioteci de clauze gestionate dinamic, in functie de specificul beneficiarului.

APROVIZIONARE

 • Ofera suport pentru inregistrarea tuturor documentelor de aprovizionare in lei si in valuta folosite in Romania, obligand inregistrarea lor in stricta conformitate cu legislatia in vigoare: note de intrare receptie, declaratii vamale de import, cheltuieli in valuta, etc.

DESFACERE

 • Ofera suport pentru inregistrarea tuturor documentelor de vanzare in lei si in valuta folosite in Romania, obligand inregistrarea lor in stricta conformitate cu legislatia in vigoare: facturi de livrare, facturi proforma, facturi de export, facturi de baza de bon fiscal, avize de expeditie, etc.
 • Pentru companiile de retail ISIS .net ofera serviciul POS, integrat cu imprimanta fiscala omologata, ca suport pentru inregistrarea si tiparirea automata a Bonurilor Fiscale.

PLATI si INCASARI

 • Toate documentele de aprovizionare si desfacere sunt automat inregistrate si urmarite de serviciile de plati si incasari; acestea ofera suport pentru inregistrarea tuturor documentelor de plata utilizate in Romania: cecuri, ordine de plata, cash, dispozitii de plata valutara externa, compensari in lei sau in valuta, evidenta si utilizarea avansurilor, incasari pe baza de carti de credit, etc.

RAPORTARE COMERCIALA

 • Set de rapoarte structurate pe domenii de activitate (comercial, financiar, documente, stocuri) care permit analiza multidimensionala a activitatilor comerciale si financiare desfasurate de companie, urmarirea contractelor, a partenerilor, previziuni de plati sau incasari, a documentelor restante, etc.

Integrare ISIS .net

 • Solutia comerciala este complet integrata in platforma ISIS .net, utilizand drept entitati primare unitatile, partenerii si articolele gestionate de serviciile de gestiune interna, toate documentele si operatiunile generand automat tranzactiile contabile corespunzatoare. Solutia de productie gestioneaza comenzile de vanzare care necesita lansare in productie, iar solutia de personal ia in considerare performantele angajatilor (de exemplu volumul vanzarilor realizate) la calculul drepturilor salariale.

Solutia de Productie

PROGRAMAREA, LANSAREA SI URMARIREA PRODUCTIEI

 • Ofera suport pentru inregistrarea retetelor de fabricatie, programarea, lansarea si urmarirea articolelor in productie, monitorizarea evolutiei fluxului tehnologic.
 • Ofera suport pentru calculul costurilor de productie si raportarea cheltuielilor pe centre de cost.

INTRETINERE-REPARATII

 • Permite gestionarea activitatilor de intretinere si reparatii a mijloacelor fixe si SDV-urilor, programarea si lansarea acestora, evidenta costurilor de manopera asociate, etc.

Integrare ISIS .net

 • Solutia de Productie se bazeaza pe NOMENCLATORUL DE ARTICOLE pentru gestionarea articolelor si este integrata cu solutia de Personal-Salarizare pentru calcularea automata a drepturilor salariale ale muncitorilor in functie de volumul de munca depus. Pentru programarea si lansarea in productie se iau in considerare si comenzile de desfacere gestionate de serviciul de CONTRACTE-COMENZI. Documentele specifice productiei (bonuri de consum sau de predare, fise limita de consum, etc.) sunt gestionate de serviciul de GESTIUNE STOCURI.

Solutia de Personal-Salarizare

PERSONAL-SALARIZARE

 • Ofera suport complet pentru gestionarea fiselor personale ale angajatilor: date personale, vechime in munca, contracte de munca, functii, locuri de munca, sporuri acordate, prime si penalizari, concedii, etc.
 • Drepturile salariale ale angajatilor se calculeaza automat pe baza datelor inscrise in Fisa Personala si pe baza pontajelor lunare introduse in sistem.
 • Solutia este complet adaptata la legislatia specifica aflata in vigoare, ISIS .net asigurand adaptarea permanenta la schimbarile legislative din domeniu. Solutia respecta toate cerintele informatice elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, furnizand datele in formatul standard definit (fise fiscale, evidenta asiguratilor, etc.).

CAR

 • Solutia include si un modul de gestionare a angajatilor inscrisi in CAR, complet integrat cu restul sistemului de personal-salarizare.

Integrare ISIS .net

 • Solutia este complet integrata in platforma ISIS. net: preluarea automata in CONTABILITATE GENERALA a notelor contabile de salarizare, structurarea locurilor de munca gestionata de SISTEMUL CENTRAL, integrarea cu solutia comerciala si cea de productie pentru evidentierea si recompensarea performantelor angajatilor.

Solutia pentru Managementul Transporturilor

TRANSPORTURI

 • Asigura suportul necesar procesarii foilor de parcurs care tin evidenta traseului de livrare, a personalului implicat, a documentelor aditionale implicate la transport cat si a consumurilor si a alimentarilor cu ulei si combustibil ale vehiculelor.
 • Urmarirea vehiculelor pe traseele lor din multiple puncte de vedere economice si tehnice, managementul vehiculelor disponibile si a capabilitatilor lor in stransa legatura cu scaderea costurilor implicate, procesarea informatiilor care privesc reparatiile autovehiculelor fie interne sau externe organizatiei.

AVL (Automatic Vehicle Locator)

 • Bazat pe tehnologii de ultima ora (GPS, GSM), serviciul ofera posibilitatea urmaririi in timp real a autovehiculelor companiei, a pozitiei si vitezei lor, urmarirea traseului parcurs si a timpilor realizati.

Integrare ISIS .net

 • Serviciul utilizeaza solutia de gestiune interna pentru evidentierea partenerilor (sursa/destinatie transport) si solutia comerciala pentru urmarirea livrarilor.

Tehnologia ISIS .net

 • ISIS .net este dezvoltat pe platforma Microsoft .NET Framework, folosind Windows 2000/XP/2003/2008 Server ca sistem de operare si Microsoft SQL Server 2005/2008 ca suport de baze de date.
 • La nivelul statiilor de lucru client, ISIS .net nu necesita decat existenta unui browser Internet Explorer.

 

Layer

Tools

Presentation Services

 • ASP.NET web forms and server controls (derived from base control classes)
 • ASP.NET output caching
 • Visual C#
 • Crystal Reports for Visual Studio .NET
 • XML
 • ADO.NET
 • Web service behavior
 • Java scripting
 • Tehnologii Ajax
 • .Net Framework 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.5

Business Services
(2 Layers : Facade+Rules)

 • Managed components developed in Visual C#, Visual C++.NET
 • Web services
 • ADO.NET
 • Unmanaged components developed in Visual C++.NET and Microsoft Visual C++ 6.0, C++/CLI
 • COM+ configured components
 • ADO 2.7 / ADO 2.8
 • .Net Framework 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.5

Data Access

 • ADO 2.7 / ADO 2.8
 • ADO.NET using .NET providers for SQL Server and for OLEDB

Data

 • SQL Server 2005 / SQL Server 2008 database with stored procedures, user defined functions, session context information, XML capabilities