Prezentare generală

Modulul CONTABILITATE GENERALA este un produs deosebit de eficient si solid oferit specialistilor in aceasta activitate. Compatibilitatea completa cu legislatia financiara la zi, flexibilitatea in configurare, adaptabilitatea la cerintele specifice oricarui agent economic, gradul de securizare in operare si performantele tehnice il recomanda ca fiind cea mai buna solutie disponibila in acest domeniu.

Modulul combina facilitatile de gestiune a actelor si notelor contabile cu mecanismele de integrare la nivel contabil a modulelor ce alcatuiesc ISIS.net.

Modulul CONTABILITATE GENERALA asigura implementarea unei structuri flexibile si configurabile a planului de conturi, ceea ce permite adaptarea cu usurinta la schimbarile legislative sau de organizare.

Modulul CONTABILITATE GENERALA are destinatie financiar-contabila ce permite utilizarea si crearea dinamica a schemelor de contare. Gestionarea acestora intr-o structura arborescenta faciliteaza utilizarea schemelor de contare ori de cate ori se doreste inregistrarea contabila a documentelor sau notelor contabile.

Folosind schemele de contare pot fi facute inregistrari in contabilitate fara a cunoaste denumirile si semnificatiile conturilor implicate.

Modulul permite, de asemenea, definirea de scheme de contare parametrizate asociate documentelor primare implementate in celelalte module ISIS .net, cu ajutorul carora utilizatorul poate configura si controla modalitatea de inregistrare in conturi a informatiilor existente in aceste documentele primare.

Modulul CONTABILITATE GENERALA ofera posibilitatea inregistrarii veniturilor si a cheltuielilor pe centre de profit si elemente de buget.

La inregistrarea tranzactiilor contabile se pot specifica, de asemenea, informatiile specifice TVA precum si informatiile necesare urmaririi situatiei platilor si a incasarilor companiei.

Ca element central in cadrul ISIS.net, modulul permite controlul inregistrarilor contabile realizate automat la efectuarea unei tranzactii prin intermediul altui modul din ISIS.net.

Indiferent de domeniul de activitate al beneficiarului, modulul CONTABILITATE GENERALA realizeaza documentele de sinteza a activitatii financiar-contabile, genereaza fisele de cont, inchide automat contul de profit si pierdere si determina TVA de plata si de recuperat.

Modulul constituie mai mult decat un instrument de calcul al obligatiilor fiscale – este un mijloc de a urmari relatiile financiare pe surse si destinatii, permitand evaluarea calitativa si monitorizarea starii de sanatate a organizatiei prin intermediul elementelor de analiza financiara.

Sistemul asigura compatibilitatea cu noul plan de conturi in vigoare de la 1 ianuarie 2003.

Modulul CONTABILITATE GENERALA ofera facilitati extinse de evidenta si control al inregistrarilor contabile.

Structura flexibila a planului de conturi

 • Definirea structurii planului de conturi se face la nivel de cont sintetic; ea este aceeasi pentru toate filialele companiei.
 • Pentru fiecare cont sintetic, se precizeaza numarul maxim de segmente care pot sa apara in dezvoltarea sa in analitic, precum si semnificatia fiecarui segment.
 • Pentru fiecare cont sintetic, se poate specifica, la nivel de filiala, numarul maxim de segmente care pot sa apara in dezvoltarea contului in analitic.
 • Editarea structurii planului de conturi este permisa numai operatorilor autorizati.

Scheme de contare

 • Folosind schemele de contare, pot fi facute inregistrari in contabilitate fara a cunoaste denumirile si semnificatiile conturilor implicate.
 • O schema de contare incapsuleaza una sau mai multe operatii care pot contine un numar practic nelimitat de conturi; complexitatea acestor operatii contabile este transparenta pentru utilizatorul care identifica schema contabila folosind un nume descriptiv.
 • Schemele de contare parametrizate, pe baza carora se inregistreaza documentele primare, asigura flexibilitatea modelelor de inregistrare contabila, permitand adaptarea rapida la modificarile de legislatie sau de politica financiar-contabila a companiei.

Posibilitati extinse de evidenta si control al inregistrarilor contabile

 • La baza modulului se afla un model orientat eveniment – evenimentele fiind constituite din ”intrari in contabilitate” – care permite gestionarea automata a documentelor asociate evenimentelor. Acest model ofera utilizatorului posibilitatea de a inregistra simultan documentul primar si intrarea in contabilitate, nemaifiind necesara realizarea altor referinte intre aceste doua entitati.
 • Pentru fiecare operatie contabila, este verificata automat existenta unei corespondente intre conturile referite. In cazul in care nu exista o astfel de corespondenta, utilizatorul poate opta intre crearea unei corespondente si efectuarea fortata a operatiei.
 • La crearea unei inregistrari contabile, se permite atat adaugarea unui document sau nota contabila, cat si selectarea unei scheme contabile conform careia sa se opereze intrarea in contabilitate. Astfel, se permite urmarirea documentelor primare, a inregistrarilor contabile generate de acestea si a colectiei de reguli de corespondenta ce intervin in validarea operatiilor contabile.
 • Veniturile si cheltuielile companiei se pot inregistra pe centre de profit si elemente de buget. Elementele de buget sunt organizate arborescent, in grupe stabilite de utilizator, conform structurii bugetelor de venituri si cheltuieli ale companiei.
 • Este permisa modificarea inregistrarilor contabile care nu au afectat inca o balanta, un bilant contabil sau alte documente ce intervin in relatiile dintre agentul economic si organele fiscale si administrative de stat.
 • Pot fi vizualizate si modificate documentele sau notele contabile care au stat la baza inregistrarilor contabile; in acest caz, restrictiilor de mai sus li se adauga conditia ca acele documente sa fi fost inregistrate prin intermediul acestui modul.
 • Se genereaza automat operatiuni specifice contabilitatii de gestiune, cum ar fi colectarea cheltuielilor pe centre de cost, precum si operatiuni de integrare intre contabilitatea de gestiune si cea financiara.
 • Se ofera posibilitatea efectuarii la nivel de holding a tranzactiilor de ajustare asupra datelor importate de la companii, in vederea asigurarii compatibilitatii cu alte module contabile.
 • Modulul inregistreaza operatiuni specifice activitatilor de import si export, de urmarire si reevaluare a datoriilor si a creantelor in valuta.
 • Modulul permite transpunerea planului de conturi romanesc in sistemul standard international de conturi (IAS), realizand o mapare intre un cont sau un grup de conturi din sistemul romanesc si un cont specific IAS.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Pot fi vizualizate intrarile in contabilitate generate automat la inregistrarea documentelor primare prin intermediul altor module din cadrul ISIS .net.
 • Nomenclatoarele si setarile mentinute in modulul de contabilitate sunt utilizate in intreg sistemul ISIS.net.
 • Pe baza tuturor intrarilor in contabilitate sunt realizate atat principalele rapoarte contabile – balanta, bilantul contabil etc., cat si operatii contabile specifice: inchiderea conturilor de profit si pierdere si calculul TVA.