Prezentare generală

Modulul NOMENCLATOR ARTICOLE este destinat inregistrarii, regasirii si gestionarii informatiilor specifice fiecarui articol din nomenclatorul de articole, organizat ierarhic pe grupe si subgrupe.

Nomenclatorul de articole grupeaza articolele si serviciile produse si oferite de organizatie; articolele sunt identificate printr-un cod unic la nivelul intregului sistemul integrat ISIS .net. Scopul principal al modulului este acela de a mentine un nomenclator unic de articole la nivelul organizatiei.

Nomenclatorul de articole este folosit pentru a gestiona toate tipurile de articole: materii prime, produse finite, materiale, servicii si cheltuieli.

Articolele reprezinta entitatile primare folosite in intreg sistemul. Operarea modulelor APROVIZIONARE, DESFACERE, GESTIUNE STOCURI, PRODUCTIE se bazeaza pe informatiile gestionate in acest nomenclator.

Nomenclatorul de articole este organizat ierarhic, intr-o configuratie similara structurii de fisiere afisata in Windows Explorer: in partea din stanga a paginii apare lista de grupe si subgrupe; in partea din dreapta a paginii este afisata lista de articole corespunzatoare grupei selectate.

La nivelul unei grupe se pot defini mai multe caracteristici numite atribute. Atributele definite la nivelul unei grupe sunt automat mostenite de catre subgrupe.

Un articol este definit in mod unic printr-un cod generat pe baza unei structuri de codificare definita la nivelul grupei.

Codul este determinat de valorile atributelor cele mai semnificative ale grupei din care face parte articolul.

Fiecare articol are asociate o serie de tipuri contabile, pe baza carora sunt generate operatiile contabile specifice tranzactiilor in care intervine articolul respectiv.

La nivelul fiecarui articol se pot defini o serie de informatii comerciale (imaginea si descrierea comerciala a articolului), care permit publicarea sa pe un site comercial de comenzi.

E posibil sa se defineasca unul sau mai multe procente de reducere pentru fiecare produs. Acestea pot fi fie reduceri generale aplicate la un produs, fie reduceri specifice acordate anumitor parteneri la un moment dat. Un anumit procent de reducere este definit pentru o perioada specificata de timp.

Nomenclatorul de articole se poate gestiona atat la nivel de sediu central holding, cat si la nivel de unitati locale (filiale, fabrici). Unicitatea articolelor in sistem este asigurata de mecanismul de replicare SQL. Sediul central este nivelul centralizator, unde se pot efectua operatii de analiza si configurare.

Modulul NOMENCLATOR ARTICOLE ofera suport complet pentru gestiunea informatiilor despre produsele si serviciile specifice.

Gestionarea nomenclatorului de articole

 • Modulul asigura unicitatea articolelor la nivelul intregului sistem. Modulul defineste o politica de permisii, permitand fiecarei unitati functionale (filiale) sa-si gestioneze propriile articole.
 • Modificarile sunt replicate in ambele directii prin mecanismul de replicare al SQL Server. Se asigura astfel distribuirea informatiei in timp real intre unitatile functionale ale companiei.
 • Urmatoarele operatii administrative sunt efectuate la nivelul sediului central:
  • Adaugare/modificare/stergere grupe, atribute si valori de atribut pentru fiecare grupa.
  • Definire structura de cod a grupei.
  • Transferare articol dintr-o grupa in alta, recalculandu-se automat codul de articol conform structurii de cod a grupei destinatie.
 • Modulul gestioneaza, de asemenea, alte entitati primare. Pentru a sistematiza reprezentarea grupelor si articolelor, se mai definesc urmatoarele entitati primare: nomenclatorul de atribute, nomenclatorul de taxe, TVA, fabricanti, unitati de masura, tipuri de preturi, informatii contabile si tipuri de cheltuieli.

Structura nomenclatorului de articole

 • Articolele sunt organizate in grupe si subgrupe. O grupa defineste o entitate logica, care identifica o categorie de articole.
 • La nivelul unei grupe sau subgrupe se pot defini unul sau mai multe atribute. O subgrupa mosteneste atributele grupelor parinte, dar poate sa-si defineasca propriile sale atribute.
 • Un atribut poate avea o colectie de valori posibile. Valoarea pentru un atribut poate fi selectata din colectia de valori de atribute definita la nivelul grupei curente sau a grupei parinte.
 • In cadrul unei grupe este posibil sa se defineasca clase de articole. Clasele de articole reprezinta grupari logice de articole cu aceleasi valori pentru un set de atribute specificat la momentul configurarii clasei de articole.
 • Codul articolului (care identifica in mod unic articolul in sistem) este generat conform unei structuri de cod predefinite. Structura de cod este definita la nivelul grupei de articole ca un model pentru codurile articolelor apartinand grupei sau subgrupei.
 • Structura de cod este formata din mai multe segmente semnificative: codul grupei este reprezentat pe un segment, atributele cele mai semnificative ale grupei pot fi descrise in continuare pe unul sau mai multe segmente, iar ultimul segment contine un numar secvential utilizat pentru a asigura unicitatea codului de articol in baza de date.

Selectia articolelor

 • Nomenclatorul de articole este structurat sub forma arborescenta in grupe si subgrupe. Fiecare grupa/subgrupa contine un set de articole pentru grupa respectiva.
 • Modulul ofera un mecanism eficient de regasire a datelor pe baza urmatoarelor criterii de selectie:
  • Informatii despre articol (cod, denumire)
  • Informatii despre grupa (atribute definite la nivelul grupei)
  • Tip contabil
  • Clasa de articole

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Ofera informatii despre articole, in special pentru modulele comerciale: DESFACERE, APROVIZIONARE, GESTIUNE STOCURI, precum si pentru modulul de PRODUCTIE.
 • Nomenclatorul de articole defineste tipuri de articole si conturile lor asociate, folosite in CONTABILITATE GENERALA si RAPORTARE CONTABILA.
 • Drepturile de acces ale utilizatorilor la nomenclatorul de articole sunt gestionate de catre modulul SISTEM CENTRAL.
 • Sistemul ofera o interfata comuna pentru selectia de articole pentru toate celelate module din ISIS.net.