Prezentare generală

Modulul PRODUCTIE este destinat sustinerii activitatilor de planificare, lansare si urmarire a procesului de fabricatie.

Modulul PRODUCTIE ofera tuturor companiilor care desfasoara activitati productive solutii integrate de rezolvare a problemelor legate de planificarea-programarea, lansarea, urmarirea si calcularea costurilor efective ale productiei, managementul calitatii, raspunzand cu succes tuturor formelor de organizare ale productiei.

Sistemul permite administrarea unor nomenclatoare de baza pentru procesul de productie precum: specificatii de fabricatie (norme de consum), fise tehnologice (norme de timp), operatii, linii tehnologice, posturi de lucru.

In modulul SISTEM CENTRAL se configureaza structura de productie a companiei (sectii de productie, ateliere, magazii de materii prime si produse finite).

Informatiile despre produse finite, semifabricate, materii prime si materiale auxiliare, inclusiv coeficientii de transformare intre unitati de masura si procentele de rebut admisibil si pierdere tehnologica, sunt preluate din modulul NOMENCLATOR ARTICOLE.

Retetele de fabricatie contin lista de componente si cantitatile necesare pentru realizarea unui produs si sunt organizate sub forma unor structuri arborescente. Este permisa introducerea mai multor retete pentru acelasi produs. Se pot defini sabloane care simplifica introducerea retetelor cu caracteristici comune. De asemenea, se pot inregistra formule matematice pentru calculul consumurilor.

Abaterile de la tehnologiile standard, care implica folosirea unor retete diferite de cele normale, sunt surprinse de sistem prin utilizarea dispozitiilor tehnologice.

Modulul PRODUCTIE abordeaza lansarea in productie a comenzilor, generarea automata a planurilor de productie, programarea pe utilajele disponibile, urmarirea activitatii zilnice, a transferurilor dintre sectii si a predarilor de produse finite.

Modulul ofera suport pentru calculul productiei neterminate, al salariilor personalului ce lucreaza in acord si al costurilor de productie.

Analiza rapoartelor detaliate, furnizate de modulul PRODUCTIE, permite evaluarea performantelor fiecarui compartiment, alocarea judicioasa a resurselor fizice si cresterea eficientei fluxului tehnologic.

Datele cuprinse in documente gestionate de modulul PRODUCTIE sunt protejate. Pot avea acces la ele numai utilizatorii inregistrati cu drepturi.

Modulul PRODUCTIE ofera suport complet pentru planificarea si lansarea productiei

Comenzi de productie

 • Folosind modulul PRODUCTIE se pot genera comenzi interne de productie, care contin articole si cantitati rezultate din selectarea comenzilor de desfacere aprobate din modulul CONTRACTE/COMENZI, la care se pot adauga articolele ce urmeaza a fi produse pe stoc, in baza previziunilor de marketing.
 • Comenzilor interne de productie li se asociaza termene de predare si li se calculeaza valoarea pe baza preturilor agreate.
 • Starea comenzilor client se actualizeaza dinamic, reflectand modificarile care au loc in fluxul de productie.De asemenea, este actualizata si cantitatea ramasa de lansat din fiecare articol de pe o comanda client, tinand cont de cantitatile rezervate si de cele predate la magazie.

Planul de productie

 • Modulul PRODUCTIE raspunde cerintelor unei planificari complexe, operative a sistemelor productive.
 • Pornind de la comenzile de productie, sistemul genereaza automat planul de productie pentru produse finite si semifabricate destinate vanzarii. Fiecarui articol din plan i se poate asocia o prioritate de executie.
 • In baza necesarului de semifabricate pentru realizarea planului de produse finite, sistemul poate determina planurile de productie pentru sectiile prelucratoare.
 • Prin descompunerea productiei planificate conform retetelor, modulul calculeaza necesarul de materii prime si materiale auxiliare, incluzand pierderile tehnologice admise. Comparand acest necesar cu cantitatile existente in stoc, se poate stabili necesarul de aprovizionat. Cantitatea calculata pentru fiecare materie prima se inregistreaza in modulul GESTIUNE STOCURI pe documentul “Fisa limita de consum”, ca suma aprobata pentru scoatere din magazie pe intrega perioada.
 • Rapoartele aferente planului de productie prezinta consumurile nete si pierderile admise de tehnologie si dau o imagine completa despre nevoile de aprovizionare cu materii prime si semifabricate.
 • Nivelul de realizare a planului poate fi vizualizat, de asemenea, intr-un raport. Se pot observa intarzierile fata de termenele propuse, dar si articolele a caror realizare devanseaza termenele limita.
 • Planul de productie poate fi actualizat succesiv in cazul aparitiei unor modificari si perturbatii, iar urmarirea detaliata a derularii proceselor permite reluarea planificarii in orice moment.
 • Sistemul poate calcula greutatea oricarui produs si a intregii productii planificate. Greutatea productiei planificate poate fi comparata cu greutatea articolelor predate.

Lansarea productiei

 • Dispozitia tehnologica poate fi folosita pentru stabilirea variantelor de retete ce trebuie folosite pentru fabricarea unor produse pe o anumita perioada, in functie de disponibilul de materii prime.
 • Pentru optimizarea incarcarii resurselor fizice si a liniilor de productie, respectand tehnologiile de fabricatie (succesiunea operatiilor si normele de timp), modulul PRODUCTIE ofera interfata “Programare productie”.
 • Masinile/utilajele/echipamentele implicate in procesul de fabricatie sunt inregistrate in modulul MIJLOACE FIXE. In PRODUCTIE se poate indica daca acestea sunt sau nu disponibile. Se definesc tipuri de resurse fizice carora li se asociaza una sau mai multe operatii tehnologice. Fiecare utilaj se incadreaza intr-un tip de resursa fizica.
 • Fisele tehnologice sunt documente definite pe fiecare articol la nivelul unei sectii de productie si specifica liniile tehnologice, resursele fizice, operatiile si timpii de pregatire/incheiere si de executie. Ele furnizeaza datele necesare calcularii muncii directe.
 • Modulul PRODUCTIE ofera suport pentru setarea zilelor lucratoare din cadrul fiecarei luni calendaristice.
 • Alocarea resurselor fizice disponibile pentru realizarea planului se face conform fiselor tehnologice, tinand cont de zilele lucratoare. Se obtin rapoarte detaliate privind operatiile care trebuie executate pe fiecare utilaj in cadrul fiecarui schimb de lucru, pe perioada planului de productie.

Modulul PRODUCTIE permite urmarirea intregului proces de fabricatie

Raportul zilnic de productie

 • Informatiile despre angajatii direct productivi sunt preluate din modulul PERSONAL/SALARIZARE. Sistemul permite urmarirea activitatii acestora la diferite niveluri, in functie de tipul de salarizare (acord individual sau colectiv). Raportul zilnic inregistreaza echipa si schimbul de lucru, operatiile executate, utilajele implicate si constituie baza de calcul al muncii directe. In cazul in care urmarirea se face la nivel colectiv, se definesc formatii de lucru. Un muncitor poate face parte din mai multe formatii.
 • In momentul introducerii raportului zilnic, se specifica pentru fiecare muncitor numarul de ore lucrate si produsele realizate. Sistemul afiseaza manopera aferenta muncii depuse, calculata conform tarifelor definite pentru fiecare operatie.
 • Pentru salariatii angajati in regie, exista rapoarte care compara salariul tarifar cu suma in acord calculata conform inregistrarilor din raportul zilnic.

Transferul intre sectii

 • Pentru urmarirea miscarilor de semifabricate pe fluxul tehnologic care nu pot fi surprinse cu ajutorul documentelor din modulul GESTIUNE STOCURI (exista cazuri in care sectia de productie nu este si gestiune de marfa), se utilizeaza interfata “Transfer sectii”. Se specifica data transferului, unitatea predatoare, unitatea primitoare si articolele transferate.
 • Evidenta transferurilor este importanta pentru analiza stadiului in care se afla productia planificata.

Centralizarea predarilor

 • Modulul PRODUCTIE insumeaza la sfarsitul lunii cantitatile de produse finite si semifabricate destinate vanzarii predate la magazie, in scopul unui control eficient al rezultatelor si a utilizarii valorilor in calculul bilantului de materii prime, productiei neterminate si a costurilor de productie.
 • In centralizare se adauga deseurile si rebuturile reale obtinute in procesul de fabricatie.
 • Pentru evidentierea situatiei reale de pe fluxul tehnologic, interfata indica reteta folosita pentru fiecare articol si permite introducerea retetelor alternative. Sunt gestionate si situatiile in care, in aceeasi luna, un produs se realizeaza cu mai multe retete.

Productia neterminata

 • La sfarsitul lunii, sistemul calculeaza productia neterminata pe fiecare sectie de productie folosind bonurile de consum/predare-restituire, transferurile intre sectii si retetele de fabricatie. Inventarul obtinut se salveaza si poate fi corectat de utilizator. Valoarea materiilor prime inglobata in productia neterminata poate fi vizualizata in rapoarte.

Materii prime substituite

 • Exista situatii in care pe fisele limita sau pe bonurile de consum se scot alte materii prime decat cele indicate in retete. Pentru evidentierea consumurilor reale, utilizatorul trebuie sa specifice corespondenta dintre materiile prime “teoretice” si cele folosite.
 • Coeficientii de substituire calculati sunt aplicati la calculul productiei neterminate, bilantului de materii prime si al costurilor de productie.

Bilantul de materii prime

 • Raportul “Bilant de materii prime” calculeaza abaterile de la tehnologia de fabricatie, pe o anumita perioada, comparand consumurile teoretice, rezultate din descompunerea produselor realizate conform retetelor, cu consumurile reale (miscari de stocuri si documente de transfer). Se tine cont si de consumurile aferente productiei neterminate de la inceputul si sfarsitul perioadei. Raportul se poate genera pentru toate unitatile sau la nivelul fiecarei unitati si cuprinde si informatii despre consumurile de semifabricate.
 • Se evidentiaza separat cantitatile de materii prime incluse in deseurile si rebuturile admise de tehnologie, cat si cele din deseurile si rebuturile reale. Raportul determina valoarea abaterii consumului real fata de cel planificat, folosind pretul mediu al materiilor prime de pe fisele limita si bonurile de consum.

Starea comenzilor

 • Cantitatile comandate, lansate in executie si cele predate la magazie pentru fiecare comanda client sunt actualizate pe masura derularii procesului tehnologic si pot fi vizualizate in rapoarte.

Monitorizarea tuturor etapelor procesului de productie permite imbunatatirea productivitatii si calitatii prin identificarea activitatilor neperformante, adoptarea de decizii in timp real privind aprovizionarea cu materii prime si diminuarea timpului de raspuns la solicitarile clientilor.

Modulul PRODUCTIE calculeaza costurile de productie

Costul de productie

 • Datorita aspectelor complexe pe care le reflecta, costul de productie poate fi privit ca unul dintre cei mai sintetici indicatori ai activitatii economice.
 • Costul de productie este calculat la sfarsitul fiecarei luni pentru produsele finite si semifabricatele realizate.
 • Componenta directa a costului de productie al unui articol este formata din valoarea materiilor prime si manopera.
 • Pentru a calcula cheltuielile cu materiile prime se descompune productia realizata de fiecare sectie conform retetelor si se utilizeaza costul mediu ponderat al intrarilor de pe bonurile de consum si fise limita.
 • Manopera se calculeaza pe baza normelor de timp definite in fisele tehnologice si a tarifelor normate pe fiecare operatie.
 • Din Contabilitatea de gestiune se preiau cheltuielile patronale, cheltuielile de regie si cele administrative, la nivel de centru de cost. Cheltuielile se repartizeaza asupra costurilor directe proportional cu manopera. Cheltuielile de regie contin si valoarea reparatiilor utilajelor implicate in productie, inregistrate in modulul INTRETINERE/REPARATII. Sistemul permite si gestionarea unor cheltuieli care se pot repartiza doar pe anumite produse.

Analiza costurilor de productie

Pentru o imagine corecta asupra costurilor de productie, modulul ofera o serie de rapoarte:

 • Structura detaliata a costurilor pe o anumita perioada valoare materii prime, manopera, cheltuieli directe, indirecte si administrative.
 • Costul mediu al produselor pe o perioada include valoarea exprimata in USD
 • Evolutia preturilor materiilor prime pe o perioada
 • Influenta variatiei preturilor materiilor prime asupra costurilor

Analiza rapoartelor permite identificarea:

 • Ponderii diferitelor tipuri de cheltuieli in costul de productie
 • Factorilor de productie cu consumuri ridicate
 • Produselor finite/semifabricatelor cu costuri de productie prea mari
 • Gradului de eficienta a activitatii companiei.

Costul de productie constituie unul din criteriile de baza in alegerea tehnicilor (sau tehnologiilor) alternative eficiente si in fundamentarea diferitelor variante de investitii.

Analiza costurilor de productie creaza premizele imbunatatirii organizarii si conducerii productiei.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Accesul in modulul PRODUCTIE este permis numai operatorilor inregistrati in sistem. Operatorii si drepturile acestora pe entitatile din modul sunt gestionate de administratorul de sistem, prin functionalitati implementate in cadrul SISTEMULUI CENTRAL. Structura de productie este definita tot in SISTEM CENTRAL.
 • Materiile prime, materialele auxiliare, semifabricatele si produsele finite sunt definite si intretinute in NOMENCLATOR ARTICOLE. Modulul PRODUCTIE preia denumirile, codurile tehnologice, unitatile de masura, precum si coeficientii de transformare intre unitati de masura, de pierdere tehnologica si de rebut admisibil.
 • Comenzile interne de productie si termenele aferente lor au la baza comenzile client introduse in modulul CONTRACTE/COMENZI.
 • Utilajele direct productive folosite in PRODUCTIE sunt reprezentate de mijloace fixe inventariate in modulul MIJLOACE FIXE. Amortizarea lor este preluata intai in CONTABILITATE GENERALA, iar apoi in PRODUCTIE la calculul costurilor.
 • Bonurile de consum/predare/restituire si fisele limita de consum sunt administrate in modulul GESTIUNE STOCURI.
 • Muncitorii si formatiile de lucru sunt preluati din PERSONAL/SALARIZARE. Salariile lor sunt calculate in modulul PRODUCTIE.
 • Pentru calculul costurilor de productie sunt folosite cheltuielile inregistrate in Contabilitatea de gestiune, inclusiv decontarile dintre sectii privind reparatiile efectuate si inregistrate in modulul INTRETINERE/REPARATII.