Prezentare generală

Personal-Salarizare este serviciul ISIS.net ce asigura suportul necesar activitatii de gestiune si analiza a informatiei din cadrul compartimentului RESURSE UMANE, de preluare a datelor specifice activitatii de SALARIZARE si de efectuare a operatiunilor necesare calcularii si inregistrarii drepturilor salariale ale angajatilor.

Sistemul se constituie intr-un produs puternic, conceput pentru a acoperi o arie cat mai larga din activitatea de gestiune a resurselor umane si pentru a realiza cea mai mare parte a operatiunilor specifice activitatii de salarizare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Sistemul ofera posibilitatea calculului drepturilor banesti ale angajatilor permanenti sau pe perioada limitata, cu regim normal de lucru sau cu timp partial, pentru diverse tipuri de salarizare (regie, acord individual, acord colectiv). Exista de asemenea, suportul pentru salarizarea in valuta.

Personal-Salarizare permite calculul automat al diverselor componente salariale: concedii de odihna, medicale sau de alt tip, sporuri (fixe sau procentuale), prime si ajutoare sociale (exprimate in suma bruta sau neta), somaj tehnic, retributii cu impozitare separata (cum sunt primele de vacanta), contributiile la Fondul de somaj, la Asigurarile sociale sau la Asigurarile sociale de sanatate, penalizari, retineri, deduceri, impozitul lunar, impozitul pe venitul global, etc.

Diversele contributii datorate de angajator (la Camera de munca, la Asigurarile sociale, la Asigurarile sociale de sanatate, la Fondul de somaj, etc.) sunt de asemenea, calculate automat.

Vechimea si fidelitatea in cadrul companiei sunt actualizate automat la inchiderea fiecarei luni.

Sistemul ofera suportul necesar pastrarii evidentei orelor suplimentare, de noapte, de formare sau de intrerupere a productiei (pentru cei platiti in acord), de invoire, absente nemotivate, delegatie, evenimente familale, concediu (de odihna, fara plata, medical sau de alt tip).

Se ofera facilitati de generare automata a pontajelor angajatilor, in functie de calendarul de lucru al lunii si de regimul specific fiecarei persoane, utilizatorul avand de introdus doar exceptiile aparute in cursul lunii.

Fiecare angajat detine o fisa personala, care se poate introduce si actualiza cu ajutorul unei interfete usor accesibile.

Pentru fiecare post din cadrul companiei se poate introduce o fisa a postului (incluzand sarcinile, responsabilitatile si competentele specifice postului), care se completeaza pornind de la o macheta a fisei de post, configurabila de asemenea, conform specificului unitatii.

Utilizatorilor li se pot asigna drepturi de vizualizare/editare pe grupuri de angajati sau pe locuri de munca.

Sistemul inglobeaza o serie de nomenclatoare, grile si retele de salarizare, ce pot fi configurate in functie de specificul companiei si de modificarile legislative.

Utilizatorul are la dispozitie si un set bogat de rapoarte, structurate individual sau pe locuri de munca, privind luna curenta sau o perioada de arhiva.

Personal-Salarizare – instrument eficient destinat departamentelor Resurse Umane si Salarizare

Gestionarea Angajatilor

 • Folosind Fisa personala, utilizatorul poate gestiona o serie de informatii specifice angajatilor: date personale, date referitoare la angajare, date despre contractele de munca, tip de salarizare, regim de lucru, loc de munca, functie, fisa postului, salariu (in lei si valuta), fisa de apreciere, vechime, fidelitate, sporuri, prime, concedii, handicapuri, somaj tehnic, adaosuri sau diminuari salariale, penalizari, persoane aflate in intretinere, detalii referitoare la incetarea activitatii in institutie.
 • Sistemul permite modificari asupra salariului, functiei, locului de munca, contractului sau a altor componente salariale, incepand cu orice data a lunii (nu neaparat cu data de 1).
 • Anumite categorii de informatii (de ex. salarii, functii, prime, ajutoare sociale, sporuri, retineri, penalizari), pot fi inregistrate si pentru perioade din viitor, fiind preluate automat la inchiderea de luna.
 • Pontajele angajatilor sunt initializate pe baza calendarului si a regimului de lucru specific. Utilizatorul are de introdus numai exceptiile aparute in cadrul lunii respective (concedii, delegatii, absente, ore de noapte, evenimente familiale, exceptiile de la tipul de salarizare, s.a.m.d.).

Nomenclatoare specifice

Nomenclatoarele pot fi configurate dinamic, in conformitate cu specificul organizatiei si cu modificarile legislative.

Principalele nomenclatoare (din cele peste 30 implementate in sistem) sunt:

 • Nomenclatoare de regimuri de lucru, functii, profesii, studii, cursuri de specializare
 • Nomenclatoare de concedii fara plata, concedii medicale
 • Nomenclatoare de sporuri, corectii salariale, prime, ajutoare sociale, penalizari, retineri
 • Nomenclatoare de sume platite de angajat, sume platite de societate
 • Grile de impozitare (lunara sau anuala), de acordare a concediului de odihna, de acordare a sporului de vechime sau de fidelitate, de calcul a taxelor postale pentru retinerile expediate prin mandat postal
 • Retele de salarizare
 • Calendarul de lucru si calendarul sarbatorilor.

Utilitare

 • Un set bogat de utilitare este oferit in scopul efectuarii unor operatiuni cu caracter global si minimizarii timpului afectat intretinerii sistemului: indexarea salariilor sau sporurilor fixe, acordarea de prime unui set de angajati, convertor salariu brut – salariu net, actualizarea salariilor la cursul valutar specificat, etc.

Arhivarea datelor

 • Sistemul pastreaza in arhiva continutul tuturor nomenclatoarelor si fiselor personale, asa cum se prezentau la fiecare sfarsit de luna.
 • Datele din fisele personale ale angajatilor care isi inceteaza activitatea in unitate sunt arhivate la inchiderea de luna, utilizatorul avand oricand ulterior posibilitatea vizualizarii lor.
 • La reangajarea unui fost angajat, datele sale personale sunt preluate automat din arhiva.

Rapoarte

 • Sistemul ofera un set bogat de rapoarte necesare activitatii de Personal-Salarizare: fluturasul de lichidare, statele de plata a salariilor, evidenta asiguratilor, evidenta contributiilor la Fondul de somaj, centralizatorul sumelor platite la casele de sanatate, fisele fiscale, situatia concediilor medicale sau de odihna, situatia darilor societatii, sinteza avansului, sinteza salarizarii, evidenta ultimelor modificari efectuate de utilizatori, etc.
 • Fisele fiscale, precum si evidentele asiguratilor (in sistemul Asigurarilor sociale de stat, in sistemul Asigurarilor sociale de sanatate, in sistemul Asigurarilor pentru somaj), se pot genera atat in format raport, cat si in format electronic.
 • Pe langa rapoartele predefinite, sistemul ofera si un generator de rapoarte, care permite utilizatorilor sa isi defineasca propriile rapoarte, sa isi configureze coloanele, precum si criteriile de selectie si de ordonare a informatiilor; situatiile astfel generate pot fi apoi exportate in Excel.

Integrare in sistemul informatic ISIS.net

 • Personal-Salarizare colaboreaza cu SISTEMUL CENTRAL in vederea asigurarii protectiei accesului in sistem si a gestionarii drepturilor utilizatorilor pe diversele entitati, precum si pentru preluarea structurii organizatorice a societatii.
 • Sistemul colaboreaza cu serviciul CONTABILITATE GENERALA pentru generarea notelor contabile de salarizare.
 • Colaboreaza cu CONTABILITATE DE GESTIUNE pentru colectarea cheltuielilor cu salariile.
 • Colaboreaza cu INFORMATII PARTENERI pentru gestionarea angajatilor cu retineri intr-un cont specific.
 • Colaboreaza cu serviciul PRODUCTIE pentru preluarea sumelor realizate in acord.